Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ YÖNETMELİĞİ
1.Bölüm | 2.Bölüm | 3.Bölüm | 4.Bölüm | 5.Bölüm | |
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tutarların artırılması

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan maktu ve nispi tutarları %50’ye kadar (%50 dâhil) artırmaya veya azaltmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 21/6/2008 tarihli ve 26913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelik hükümlerine uyum

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Brokerler durumlarını, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir. Müsteşarlık Yönetmeliğe uyum süresini 3 ay uzatmaya yetkilidir.

 

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 
Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi