Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
SEGEM, Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştay Raporunu kitap haline getiriyor.
 

SEGEM tarafından 16-17 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı çerçevesinde hazırlanan raporlar kitap haline getiriliyor.

 

 

Hatırlanacağı gibi, Çalıştay, sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikler ile mezunlardan beklentileri somutlaştırmak, bu beklentiler ışığında eğitim müfredatlarının gözden geçirilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve işgücü talebinin beklentileri ile işgücü arzının niteliklerinin örtüşmesine katkı sağlamak amaçlarıyla toplanmıştı. Bu doğrultuda Çalıştay’da 85 akademisyen/sektör temsilcisinin katılımıyla altı çalışma grubu oluşturulmuştu:

1. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Sigortacılık Ön Lisans Eğitimi

2. Çalışma Grubu: Sigortacılık ve Aktüerya Mezunlarının İstihdamı

3. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Sigortacılık Lisans Eğitimi

4. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Sigortacılık Lisansüstü Eğitimi

5. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Aktüerya Lisans Eğitimi

6. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Aktüerya Lisansüstü Eğitimi

 

Çalıştay öncesinde ve sonrasında olmak üzere yaklaşık dokuz ay süren çalışmalar sonucunda her grup kendi çalışma alanına ilişkin mevcut durum analizleri ile çözüm önerilerini içeren raporlar hazırladı. Bu raporlar SEGEM tarafından derlenerek tek bir rapor haline getirildi. Raporun önümüzdeki dönemde kitap haline getirilerek başta Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması hedefleniyor.

   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi Extremedya, Web design & Consulting