Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
2022 Yılı Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı
 
Tarım Sigortaları Kanununa (Kanun no: 5363) istinaden oluşturulan ve Tarım Sigortaları Havuzu kapsamına alınan risklerle ilgili inceleme ve hasar tespit organizasyonunda görev alacak adaylar için, 09- 21 Ocak 2023 tarihlerinde Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Bitkisel Ürün Sigortaları Temel Eğitimi düzenlenecektir. Bu eğitime; Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılacak ön eleme sınavını kazanan adaylar katılabilecektir.

A.    Ön Eleme Sınavı Başvuru Şartları:
Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na, aşağıdaki şartları taşıyan kişiler başvurabilir;

•    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
•    Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği eğitimine katılabilmek için; bitkisel ürün sigortaları hasar tespitleri için ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyeni olma şartı aranır. Ziraat Teknikeri için; SEGEM başvuru kılavuzunda yer alan teknik programlara bağlı ön lisans bölümlerinden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir. Ziraat Teknisyeni için; SEGEM başvuru kılavuzunda yer alan liselerden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir.
•    İflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları,
•    Sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun  basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni  kötüye kullanma, hileli  iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,
•    Seyahat engeli olmaması,
•    Eksper Eğitiminin düzenleneceği tarihler arasında fiili askerlik görevinde olmaması,
•    Hakkında tedbiren dahi olsa kamu görevinden çıkarılma veya kamu görevinden yasaklılık kararı bulunmaması,
•    Her türlü arazi şartlarında çalışabilir olması,
gerekmektedir.

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na;
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur, sözleşmeli, işçi statüsünde çalışanlar,
• Bankalar ile tarımsal dernek, kooperatif, birlik, oda, vb. kuruluşların kendi bünyesinde ve iştiraklerinde çalışanlar,
• Sigorta şirketi ve acentelerinde çalışanlar,
• Acente, broker olanlar,
katılamazlar.


B.    Başvuru Şekli:
Başvurular sadece Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  www.segem.org.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup söz konusu internet adresindeki “Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

Başvuru yapan adayların, belirtilen işlemleri sırasıyla ve eksiksiz yapması, başvurularının geçerliliği açısından önemlidir.

Başvurular 12 Eylül 2022 – 04 Kasım 2022 tarihleri arasında olup, başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Ön eleme sınavı; Adana, Ankara, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya ve  Şanlıurfa il merkezlerinde, 03 Aralık 2022 (Cumartesi) günü Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından gerçekleştirilecektir.

C.    Eğitim Yeri ve Adresi:
Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavını Kazanan adaylara, eğitim yeri ve konaklama ücretleri ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

Ç. Eğitimle İlgili Bilgiler :
•    Bitkisel Ürün Sigortaları Temel Eğitim Programı en fazla 185 kişi olacak şekilde 2 sınıf halinde yapılacaktır.

•    Eğitim süresince pandemiye bağlı oluşabilecek olağanüstü durum karşısında Resmi makamlarca açıklanan Covid-19 tedbirleri uygulanacaktır.

•    Pandemi sebebi ile meydana gelebilecek olağanüstü kısıtlamalar olması durumunda sınav tarihi/yerleri, eğitim yeri ve tarihlerinde değişiklik hakkı saklıdır.


D.    İletişim Adresleri:

•  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü - Tarım Sigortaları ve
    Doğal Afetler Daire Başkanlığı - Telefon: +90 (312) 258 79 54,55,56,58,59,60,62,63,66,72

•  Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. - Telefon : 0850 250 82 77

•  Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) - bilgi@segem.org.tr


>>> Başvuru ve Uygulama Kılavuzu için lütfen tıklayınız…
>>> Online başvuru formu için lütfen tıklayınız…

   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi