Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı ve Eğitimi
 
Tarım Sigortaları Kanunu (Kanun No: 5363) kapsamında, risk inceleme ve hasar tespit organizasyonlarında görev alacak adaylar için,  Mersin /Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde yalnızca Bitkisel Ürün Sigortası branşında Tarım Sigortaları Havuzu Eksperlik Eğitimi düzenlenecektir.  Bu eğitime; Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılacak ön eleme sınavını kazanan adaylar katılabilecektir.

Ön Eleme Sınavı Başvuru şartları:

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na, aşağıdaki şartları taşıyan kişiler başvurabilir;
•    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
•    Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programına katılacakların; Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri (Başvuru ve uygulama Kılavuzu EK:1 listede yer alan teknik programlara bağlı ön lisans bölümlerinden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir.) ve Ziraat Teknisyeni (Başvuru ve Uygulama Kılavuzu EK:2 listede yer alan liselerden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir.) olması,
•    İflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları; sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,
•    Seyahat engeli olmaması,
•    Her türlü arazi şartlarında çalışabilir olması,
gerekmektedir.

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na aşağıdaki kişiler katılamazlar;
* Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur, sözleşmeli, işçi statüsünde çalışanlar,
* Sigorta acenteliği de yapan dernek, kooperatif, birlik, oda vb. kuruluşlarda çalışanlar,
* Sigorta şirketinde çalışanlar,
* Acente, broker olanlar.

Başvuru Şekli:
Başvurular yalnızca Sigortacılık Eğitim Merkezi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup aşağıdaki “Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı Başvuru Kılavuzu”nda yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. Başvuru yapan adayların, belirtilen işlemleri sırasıyla ve eksiksiz yapması, başvurularının geçerliliği açısından önemlidir.

Ön Eleme Sınavı Başvurular Tarihi: 15 Eylül 2014 – 15 Ekim 2014 (Saat 17:00’a kadar) tarihleri arasında olup, başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. 

Ön Eleme Sınavının Düzenleneceği İller; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2014 Cumartesi

Ön Eleme Sınavını Kazanan Adayların Katılacağı Eğitimin Yeri ve Adresi:
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 33740 Erdemli / MERSİN
Ön eleme sınavını kazanan adayların katılacağı eğitimle ilgili bilgiler ve ücretler yine Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda yer almaktadır.


Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı Başvuru Kılavuzu için tıklayınız...
Online Başvuru Formu için tıklayınız...   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi