- I. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Sigortacılık Ön Lisans Eğitimi

- II. Çalışma Grubu: Sigortacılık ve Aktüerya Mezunlarının İstihdamı

- III. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Sigortacılık Lisans Eğitimi

- IV. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Sigortacılık Lisansüstü Eğitimi

- V. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Aktüerya Lisans Eğitimi

- VI. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Aktüerya Lisansüstü Eğitimi