- Prof. Dr. Erişah ARICAN (Marmara Üniversitesi)
- Doç. Dr. Batu TUNAY (Yıldız Teknik Üniversitesi)
- Doç. Dr. Meral SUCU (Hacettepe Üniversitesi)
- Yrd. Doç. Dr. Gülcan ÇAĞIL (Marmara Üniversitesi)
- Yrd. Doç. Dr. Mahmut Yavaşi – (Yükseköğretim Kurulu / Çankırı Karatekin)
- Dr. Feyiz ÇAKIROĞLU (Doğuş Üniversitesi)
- Dr. Seher TEZERGİL (Marmara Üniversitesi)
- Dr. Hakan ÖZCAN (Demir Sigorta A.Ş.)
- Dr. Şebnem URALCAN (İstanbul Kültür Üniversitesi/ Marmara Üniversitesi)
- Ekrem DEVECİ (Sigorta Acenteleri Derneği)
- Engin VARLI (Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı)
- Eray TÜRKER (Sigorta Brokerleri Derneği)
- Fahri ALTINGÖZ (Aksigorta A.Ş.)
- Faruk ÖMRÜUZAK (Eğitim Danışmanı)
- Fikret GÜLBAHAR (TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi)
- Gizem KARADEMİR (SEGEM)
- Melike KATİP (SEGEM)
- Murat KAYACI (Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü)
- Özcan DUYSAK (TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi)
- Tanfer DİNLER (Tarım Sigortaları Vakfı)
- Taylan MATKAP (Aktüerler Derneği)
- Turusan BAĞCI (Tüm Sigorta Acenteleri Federasyonu)