Üniversitelerimizin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim veren Bankacılık, Sigortacılık ve Aktüerya bölümleri, bir yandan eğitim ve araştırma çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikte bireyler yetiştirmeye çalışmaktadır. Ancak sigortacılık ve aktüerya mezunlarının çok azının sektörde istihdam ediliyor olması, sektörel işgücü arzı ile işgücü talebinin buluşması noktasında önemli sorunlar yaşandığını göstermektedir.

Bu soruna çözüm bulmak amacıyla, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), 16 - 17 Nisan 2011 tarihlerinde, İstanbul’da, sektörün kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geleceği “Türkiye’de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı” düzenleyecektir. Sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikler ile mezunlardan beklentileri somutlaştırmayı, bu beklentiler ışığında eğitim müfredatlarının gözden geçirilmesine yönelik önerilerde bulunmayı, böylelikle işgücü talebinin beklentileri ile işgücü arzının niteliklerinin örtüşmesine katkı sağlamayı hedefleyen bu Çalıştayın çıktıları ve öneriler, başta Yükseköğretim Kurumu ve Üniversiteler olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Üniversitelerimizdeki sigortacılık ve aktüerya eğitimleri ile sektörün istihdam sorunlarının tartışılacağı bu Çalıştay’a katılımınız, bizleri onurlandıracaktır.
Saygılarımızla,

Sigortacılık Eğitim Merkezi