- Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı Sonuç Bildirgesi için Tıklayınız.

- Üniversitelerde Sigortacılık Ön Lisans Eğitimi Çalışma Grubu Raporu

- Sigortacılık ve Aktüerya Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Mezunlarının İstihdamı Raporu

- Üniversitelerde Sigortacılık Lisans Eğitimi Çalışma Grubu Raporu

- Üniversitelerde Sigortacılık Lisansüstü Eğitimi Çalışma Grubu Raporu

- Üniversitelerde Aktüerya Lisans Eğitimi Çalışma Grubu Raporu

- Üniversitelerde Aktüerya Lisansüstü Eğitimi Çalışma Grubu Raporu